Scoala de Fotografie

Structura cursului

Vei învăța despre…

 • Componentele și funcționarea unui aparat de fotografiat digital
 • Caracteristicile și modul de formare a imaginii digitale
 • Lumină și caracteristicile ei
 • Tehnica fotografierii: identificarea subiectului, amplasarea în cadru, planurile și desfășurarea acțiunii, punctul de stație, sursele de lumină
 • Compoziția fotografică: elemente grafice, mișcarea, culoarea, încadrarea, claritatea și neclaritatea.
 • Selecția și evaluarea fotografiilor realizate
 • Fotografia în studio: natură statică și portret
 • Fotografia în aer liber: urbană – de zi și de noapte; de natură – portret și peisaj
 • Procesarea de imagine: Adobe Lightroom

Într-un ritm adaptat vieții actuale…
Cursurile teoretice: 2 zile pe săptămână, în intervalul 18.00 – 20.00, Sala Media a Bibliotecii Județene “Octavian Goga”, etaj 7

Cursurile practice:
Studio 
(după ora 17.00, pe grupe, 2/4 ore/săptămână)
Urban (pe grupe, de seară – după ora 18.00, 4 ore, 1 ședință; de zi – după ora 10.00, în weekend, 4 ore, 1 ședință)
Natură – portret și peisaj (sâmbătă+duminică, la o locatie aproape de Cluj)
Procesare de imagine (după ora 17.00 pe grupe, 2/4 ore/săptămână).


Criterii de obținere a certificatului de absolvire ANC:

Inițiale:

 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul – numai pentru doamnele/domnii care și-au schimbat numele în urma căsătoriei)
 • ***pentru persoanele care și-au schimbat numele în urma divorțului sau a altor motive se solicită documente justificative, în cazul în care numele din actele de înscriere nu coincid!
 • Adeverință medicală (medic familie, medic generalist) – apt medical pentru participarea la curs
 • Copie după un act de studiu care dovedește deținerea unei calificări

Pe parcurs:

 • Nu mai mult de 10% absențe nemotivate SAU 25% absențe motivate din durata totală a cursului
 • Prezentare lucrări personale realizate în cadrul proiectelor practice, la sesiunile de evaluare
 • Respectarea termenelor impuse

La final:

 • Promovarea examenul teoretic final (20 de întrebări grilă)
 • Realizarea fotografiilor de absolvire conform temei

Contractul de școlarizare trebuie și poate fi înregistrat doar anterior începerii cursului. Detalii referitoare la data în care ești așteptat/ă să il semnezi, îți vor fi comunicate pe email în timp util.

Bine de știut!

 • După 30 de zile de la data promovării examenului final, primești certificatul de absolvire, în care se vor înscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ai absolvit și media de absolvire. Certificatul va fi însoțit de o anexă, în care sunt înscrise competențele dobândite.

TAXA CURS: 1800 LEI, ce se poate achita in 2 transe: 1000 lei la inscriere, 800 lei dupa inceperea cursului.

Asociația ARTIMAGE Cluj-Napoca | CIF 18512755
Cont BRD Cluj: RO46BRDE130SV36767901300
Cu mențiunea: Avans curs foto seria AB (unde AB = numarul seriei curente)


Primești calendarul cu temele detaliate și datele exacte ale cursurilor, după confirmarea înscrierii!


Înscriere Curs Foto

Înscriere Curs Foto

Te rog sa completezi cu atenție toate câmpurile de mai jos!

First
Last